BORTNOWSKI Marcin

Ur. 1972 w Żarach; ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (1997, dyplom z wyróżnieniem). W 1996 uczestniczył w II Międzynarodowych Spotkaniach Młodych Kompozytorów w Apeldoorn w Holandii, organizowanych przez Fundację Gaudeamus. W 1997 brał udział w warsztatach muzyki eksperymentalnej i komputerowej na uniwersytecie w Gandawie. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w zakresie kompozycji.

Jest dwukrotnym laureatem Konkursu Młodych Kompozytorów im. T. Bairda: w 1995 otrzymał I nagrodę za Kwartet smyczkowy nr 2 (1995) oraz II nagrodę za Kwartet smyczkowy nr 1 (1994), zaś w 1997 – II nagrodę za Music for... na dwie perkusje i dwa akordeony (1997). Ponadto zdobył III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gdańsku za Symfonię nr 1 na wielką orkiestrę symfoniczną (1997) oraz I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Pan Accordion za Music in Lent na akordeon i kwartet smyczkowy (2000).

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.