HENDRICH Paweł

Ur. 1979 we Wrocławiu.  Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Muzycznej (klasa kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil - dyplom z wyróżnieniem) oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2005/ 6, w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus, studiował kompozycję w klasie Yorka Höllera w Hochschule für Musik w Kolonii. Był stypendystą Ministra Kultury (2004-8), Miasta Wrocławia (2006-8) i Zarządu Województwa Dolnośląskiego (2009). W 2007 został objęty przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego czteroletnim Programem Promocji Kompozytorów. W 2010 został uhonorowany członkostwem w Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. III nagrody za Anepigraph na małą orkiestrę (2005) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim organizowanym przez Fundację im. Franza Josefa Reinla w Wiedniu.

Jego utwory były wykonywane m.in. na festiwalach Warszawska Jesień, Audio Art w Krakowie i Warszawie, Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Musica Viva w Monachium, Suså Festival w Næstved (Dania) oraz na koncertach w Niemczech, Austrii, na Łotwie, Słowacji i Węgrzech, przez takie zespoły, jak: orkiestry symfoniczne filharmonii Wrocławskiej i Pomorskiej, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR, musikFabrik, Ensemble Modern, ­Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum, Tech-no Orchestra, Arcis-Ensemble, Polska Orkiestra Jeunesses Musicales, zespół Kwartludium, an_ARCHE NewMusicEnsemble, Melos Ethos Ensemble.

Kompozycje Pawła Hendricha były zamawiane m.in. przez Festiwal Warszawska Jesień, Ensemble Modern, Miasto Wrocław, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu 60 zamówień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

Od kilku lat programuje i wykonuje muzykę elektroakustyczną. Wraz z Cezarym Duchnowskim i Sławomirem Kupczakiem tworzy trio Phonos ek Mechanes, które zajmuje się wykonywaniem muzyki elektroakustycznej na żywo. Do tej pory zespół występował na festiwalach muzyki improwizowanej, współczesnej i elektroakustycznej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie.  Wraz z Jakubem Jernajczykiem (programowanie wideo i projektowanie multimediów), Michałem Sicińskim (klarnety) i Elżbietą Woleńską (flety) tworzy zespół Nodion, którego ideą jest splatanieróżnych postaw estetycznych.  W 2010, nakładem wydawnictwa DUX, ukazała się monograficzna płyta Pawła Hendricha – Chamber Works.

Od 2008 jest asystentem wrocławskiej Akademii Muzycznej.