KOTOŃSKI Włodzimierz

Ur. w 1925 r. w Warszawie, jeden z nestorów polskiej myśli muzycznej. Jego nazwisko wiązane jest przede wszystkim z polską awangardą muzyczną lat 50. i 60. ubiegłego wieku w dziedzinie muzyki instrumentalnej i elektroakustycznej.  Wybitny pedagog, teoretyk i organizator życia muzycznego. Nie przestał jednak komponować. Przeszedł kolejne okresy awangardy, postmodernizmu i aleatoryzmu, powrócił do korzystania z różnych środków muzycznych, jakie ofiarowywał XX wiek. Jego kompozycje odznaczają się zawsze pewną dozą innowacyjności i niepowtarzania efektów już zużytych.