Kowalska-Lasoń Justyna

Ur. w 1985 w Katowicach, kompozytorka, flecistka, pianistka i improwizatorka. Członek zwyczajny ZKP i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Publikuje swoje utwory w PWM.Prowadzi zajęcia w macierzystej uczelni.

Ukończyła studia kompozytorskie z wyróżnieniem w klasie Aleksandra Lasonia w katowickiej Akademii Muzycznej.

W lipcu 2012 r. ukazał się jej album Śpiewam Nowoczesnego Człowieka w wykonaniu najwybitniejszych polskich orkiestr i zespołów kameralnych.

Za osiągnięcia twórcze otrzymała szereg nagród i stypendiów artystycznych, m.in.: prezentacja kompozycji podczas 57. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Lizbonie, nominacja do prestiżowej Nagrody Mediów Publicznych OPUS 2009 (edycja nie została rozstrzygnięta), I nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. A. Malawskiego w Rzeszowie; dwukrotnie I  nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, I nagroda w Konkursie Kompozytorskim w Bydgoszczy, wielokrotnie stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jej fotografia – obok innych polskich kompozytorów, m.in. Pawła Mykietyna, Mikołaja Góreckiego, Pawła Łukaszewskiego i Agaty Zubel – została umieszczona w wydanym przez PWM kalendarzu New Generation – Nowa Generacja Polskich Kompozytorów.

Kompozytorka jest laureatką wszystkich dotychczasowych edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kolekcje - Priorytet Zamówienia Kompozytorskie. Jest także laureatką pierwszej edycji programu Nowa Twarz Muzyki organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Jej utwory były wykonywane przez najwybitniejszych solistów oraz orkiestry i zespoły kameralne w kraju i na świecie.