MEYER Krzysztof

Ur. 1943 w Krakowie. Studiował kompozycję w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej: początkowo w klasie Stanisława Wiechowicza, a po jego śmierci u Krzysztofa Pendereckiego. Kompozycję ukończył w 1965, zaś w następnym roku również teorię (oba dyplomy otrzymał z wyróżnieniem). Studia uzupełniające w zakresie kompozycji i gry na fortepianie odbywał w Paryżu, pod kierunkiem Nadii Boulanger. W latach 1966-68 współpracował jako pianista z Zespołem MW2, koncertując w kraju i za granicą. Po ukończeniu studiów podjął działalność pedagogiczną. Nauczał w Akademii Muzycznej w Krakowie (1966-87 i ponownie od 2008), pełniąc również obowiązki prorektora tej uczelni (1972-75) oraz kierownika Katedry Teorii Muzyki (1975-87), był profesorem kompozycji w Hochschule für Musik w Kolonii (1987-2008). Wykłada na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (od 2009). Prowadził wykłady z problematyki muzyki współczesnej w wielu krajach (Austria, Brazylia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wenezuela, Rosja).

W latach 1985-89 był prezesem Zarządu Głównego ZKP. Uczestniczył w pracach komisji programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (1974-88). Za swoje utwory otrzymał wiele krajowych i międzynarodowych nagród. Jego kompozycje wykonywano na najważniejszych festiwalach europejskich (m.in. Warszawska Jesień, Muzicki Biennale Zagreb, SIMC, Holland Festival, Musikprotokoll-Graz, festiwale w Aldeburghu, Schleswiku-Holsztynie i Lucernie). Niektóre z utworów komponował na zamówienie wykonawców światowej sławy: Koncert fletowy dla Aurele Nicoleta, Koncert obojowy dla Lothara Fabera, Koncert klarnetowy dla Eduarda Brunnera, Koncert skrzypcowy dla Dymitra Sitkowieckiego, Tryptyk liryczny dla Petera Pearsa, Pezzo capriccioso dla Heinza Holligera, utwory wiolonczelowe dla Davida Geringasa, Ivana Monighettiego i Borysa Pergamenszczikowa. W 1970 jego I Symfonia była jedynym obowiązkowym utworem współczesnym na Międzynarodowych Kursach Dyrygenckich w Monte Carlo, prowadzonych przez Igora Markevitcha, a Hommage a Johannes Brahms utworem obowiązkowym na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Dublinie w 1999.