PRZYBYLSKI Bronisław Kazimierz

Ur. 11 grudnia 1941 w Łodzi, zm. 4 kwietnia 2011 w Łodzi. Był uznanym kompozytorem, niezwykle cenionym pedagogiem i współorganizatorem życia muzycznego Łodzi. Studiował w PWSM w Łodzi uzyskując dyplomy z teorii muzyki u Franciszka Wesołowskiego (1964) oraz kompozycji u Tomasza Kiesewettera (1969). Studia w zakresie kompozycji pogłębiał w latach 1965 – 67 u Bolesława Szabelskiego w Katowicach oraz u Romana Haubenstocka - Ramatiego w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w latach 1975 – 77.

Od 1963 związany był z PWSM (obecnie Akademią Muzyczną) w Łodzi – od 1987 jako profesor nadzwyczajny, a od 1992  jako profesor zwyczajny. W latach 1978 – 1981 pełnił funkcję prorektora do spraw naukowych, w latach 1987 – 1990 był dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Rytmiki, a od 1991 stał na czele Katedry Kompozycji. Przez ponad dwadzieścia lat (od 1987) prowadził w łódzkiej AM klasę kompozycji, wygłaszając gościnnie wykłady również na innych uczelniach europejskich – głównie w Niemczech, Holandii i Luksemburgu. Był inicjatorem stworzenia w AM w Łodzi sesji Musica Moderna, cyklicznej imprezy, dzięki której od 1982 – dwukrotnie w ciągu roku – podczas licznych koncertów i wykładów prezentowana jest współczesna twórczość kompozytorska.

B. K. Przybylski był laureatem wielu konkursów kompozytorskich, w tym dwóch o zasięgu międzynarodowym: Międzynarodowej Trybuny Kompozytorskiej, Paryż 1984 (IV lokata za A Varsovie na orkiestrę) oraz Premio di Composizione per letteratura pedagogica CEMEX Opere segnalate, Castelfidardo 1995 (za Maskerade na akordeon solo). Wielokrotnie otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1974, 1980, 1991). Był też odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodami Rektora AM w Łodzi. Od 1971 był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a od 1975 – Związku Kompozytorów Polskich (prezes Oddziału Łódzkiego od 1986 roku).

Utwory B.K. Przybylskiego prezentowane były na wszystkich znaczących festiwalach muzycznych w Polsce i poza granicami kraju, tj. Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Światowe Dni Muzyki w Tel-Awiwie, Musikprotokoll w Grazu, czy Paryska Trybuna Kompozytorów. Były też wykonywane na wielu estradach europejskich, w USA, Kanadzie, Meksyku, Japonii, RPA, czy Nowej Zelandii.