17:00 Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach

Piotr Pławner (skrzypce)
Wojciech Morcinczyk (perkusja)
Michał Żymełka (perkusja)
Michał Mazurkiewicz (puzon)
Warszawska Grupa Cellonet pod dyrekcją Andrzeja Bauera w składzie:
               Mikołaj Pałosz
               Michał Borzykowski
               Dominik Płociński
               Kornelia Jamborowicz
               Filip Syska
               Dariusz Dudziński
               Marta Kordykiewicz
               Robert Dacko

Aleksander Nowak Z górnego piętra  na skrzypce i perkusję*
Paweł HendrichErtytre na wiolonczelę solo*
Włodzimierz Kotoński
- Arietta e i fiori na puzon solo i dźwięki syntetyczne*
Ryszard OsadaDouble Reflection na oktet wiolonczelowy*
Sławomir Wojciechowsk
i – Fingertrips na 8 preparowanych wiolonczel*

*prawykonanie

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie