19:30 Sala koncertowa im. Grzegorza Fitelberga

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

dyrygent Michał Klauza
soliści Janusz Wawrowski (skrzypce)
              Magdalena Bojanowicz (wiolonczela)
              Kamila Wąsik-Janiak (skrzypce)
              Stanisław Kierner (baryton)
   

Tomasz Jakub Opałka L.A. Concerto na skrzypce i orkiestrę symfoniczną *
Dariusz Przybylski
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną*
Rafał Janiak
I Koncert skrzypcowy*
Piotr Moss
Wiersze Kawafisa na baryton i orkiestrę*

*prawykonanie
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie