18:00 Sala koncertowa im. Grzegorza Fitelberga

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO

dyrygent  Marek Moś
soliści  Urszula Kryger (mezzosopran)
               Karol Kozłowski (tenor)
               Agata Zubel (sopran)
               Piotr Sałajczyk (fortepian)
Zespół Pulsaciones w składzie:
               Mikołaj Majkusiak (akordeon)
               Andrzej Heimowski (gitara)

Zygmunt KrauzeCanzona na zespół instrumentalny**
Michał DobrzyńskiTrzy pieśni do słów Rilkego*
Andrzej Kwieciński – Canzon de' baci na tenor i orkiestrę *
 Agata Zubel - Pomiędzy odpływem myśli a przypływem snu.
                            Pieśni na głos, fortepian i orkiestrę smyczkową do poezji Tadeusza Dąbrowskiego*
Mikołaj Majkusiak Pulsaciones na akordeon, gitarę klasyczną i orkiestrę smyczkową*

  * prawykonanie
** polska premiera

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie