Arietta e i fiori na puzon solo i dźwięki syntetyczne* (Włodzimierz Kotoński)

 

Włodzimierz Kotoński jest jednym z nestorów polskiej myśli muzycznej. Jego nazwisko wiązane jest przede wszystkim z polską awangardą muzyczną lat 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku w dziedzinie muzyki instrumentalnej i elektroakustycznej.  Wybitny pedagog, teoretyk i organizator życia muzycznego. Nie przestał jednak komponować. Przeszedł kolejne okresy awangardy, postmodernizmu i aleatoryzmu powrócił do korzystania z różnych środków muzycznych, jakie ofiarowywał XX wiek. Jego kompozycje odznaczają się zawsze pewną dozą innowacyjności i nie powtarzania efektów już zużytych.

Do takich należy skomponowana ostatnio Arietta e i fiori na puzon solo i dźwięki syntetyczne. Te dźwięki elektroniczne, których pokrewieństwo z żywym puzonem jest oczywiste stanowią jakby zespół puzonowy, choć trochę  odrealniony. Dalej pojawiają się dźwięki elektroniczne zupełnie odmienne od pierwowzoru. Właśnie owe fiori. Gra między nimi jest głównym motorem powstałej kompozycji.

 

kompozytor: Włodzimierz Kotoński

koncert: 26 kwietnia 2013, godz. 17:00, Sala koncertowa Akademii Muzycznej

solista: Michał Mazurkiewicz