Kwartet fortepianowy op. 112 (nowa wersja)* (Krzysztof Meyer)

Pracę nad Kwartetem fortepianowym rozpocząłem w roku 2009, a ukończyłem w następnym.  Po kilku wykonaniach postanowiłem jednakże powrócić do – wydawałoby się – gotowego utworu i dopiero w 2012 roku przybrał on tę postać, jaką ma obecnie.

Forma Kwartetu, wykonywanego od początku do końca bez przerwy, pozwala na dwojakie odczytanie. Z jednej strony można potraktować ją jak rozbudowany, acz wielofazowy utwór jednoczęściowy, z długą drogą do kulminacji i niewiele krótszym kulminacji tej rozwiązaniem. Z drugiej zaś – ponieważ dramaturgia obfituje w różnorodne perypetie: zahamowania i przyspieszenia rozwoju, zróżnicowania temp, rozmaite kontrasty brzmieniowe, a uważny słuchacz rozpozna powroty do występujących wcześniej fragmentów – daje się uznać za konstrukcję cykliczną. Można wtedy dopatrzeć się w Kwartecie pięciu części granych attacca. Każda kolejna jest dłuższa od poprzedniej. Wszystkie te części łączy podobieństwo motywów początkowych oraz zakończeń, natomiast różni – materiał podstawowy.

Krzysztof  Meyerkompozytor: Krzysztof Meyer

koncert: 27 kwietnia 2013, godz. 12:00, Sala koncertowa Akademii Muzycznej

wykonawcy: Kwartet Śląski

solista: Piotr Sałajczyk