Miserere na chór kameralny i zespól perkusyjny* (Marcin Bortnowski)

 Pisząc dzisiaj Miserere nieuchronnie staje się wobec wielowiekowej tradycji, która ze względu na swoje bogactwo, skłania raczej aby zadania tego nie podejmować. Z drugiej strony zanurzając się w tekst Psalmu 51 widzimy, że jest on modlitwą bardzo osobistą  – indywidualną. Pozwala to zatem na bardzo indywidualne, czasem nawet zaprzeczające tradycji, potraktowanie materii muzycznej. Właśnie ta świadomość pozwoliła mi podjąć próbę skomponowania Miserere.

W utworze użyłem łacińskiej wersji językowej Psalmu 51, który uzupełniłem o fragment Prologu Ewangelii według św. Jana oraz jedno zdanie z Apokalipsy św. Jana, również w wersji łacińskiej. Użycie tych tekstów wskazywać ma na ich aktualność zarówno w przeszłości, w tym co tu i teraz, i w tym co nastąpi.

 Marcin Bortnowski

kompozytor: Marcin Bortnowski

koncert: 27 kwietnia 2013, godz. 17:00, Sala koncertowa Akademii Muzycznej

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

dyrygent: Anna Szostak

Orkiestra Muzyki Nowej