Dowgiałło Zofia

Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie: najpierw w klasie harfy Urszuli Mazurek, następnie w klasie kompozycji Zbigniewa Bagińskiego. W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie w dziedzinie kompozycji w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzyki harfowej prowadzonych przez Isabelle Moretti, Isabelle Perrin, Susanne McDonald i Elżbietę Szmyt, w kursach muzyki dawnej w Cambridge Early Music Summer Schools oraz w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie. Współpracuje z polsko-galicyjskim zespołem muzyki dawnej Meendinho. Wraz z flecistką Anną Karpowicz współtworzy duet Fl-Ar.Art, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki nowej. Zajmuje się również swobodną improwizacją, rozwijając autorskie techniki gry na harfie. Jako solistka i kameralistka występowała na festiwalach muzyki współczesnej: Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Audio Art, Laboratorium Muzyki Współczesnej, Warszawskie Spotkania Muzyczne, a także na Festiwalu Muzyki Dawnejna Zamku Królewskim w Warszawie, Via Stellae Festival de Musica de Compostela e os seus Caminos w Hiszpanii, festiwalach jazzowych: Jazz Od Nowa w Toruniu, Muzyka z Mózgu w Bydgoszczy i innych. W 2006 r. była rezydentem w Music Omi International Arts Center w Nowym Jorku. Jest laureatką I nagrody i wyróżnienia w Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda, a także II nagrody w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. Adama Diduraw Sanoku.