Jabłoński Maciej

Ur. 1974, Golub-Dobrzyń. W latach 1993-98 studiował kompozycję pod kierunkiem Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1998 r. wykłada przedmioty teoretyczne na macierzystej uczelni, od 2004 na stanowisku adiunkta. W roku 2012 uzyskał habilitację.

Zajmuje się również propagowaniem muzyki w środowisku dzieci i młodzieży. Aktywnie działa na niwie publicystyki. Specjalizuje się w twórczości najmłodszej generacji kompozytorskiej w Polsce.

Jest autorem ponad 100 utworów; wiele z nich zawiera warstwę elektroakustyczną. W ostatnich latach intensywnie bada różne aspekty mikrotonowości, w tym możliwości fuzji spektralizmu i systemu Carrillo (podział oktawy na 13 stopni).