Słowik Zbigniew

Ur. w 1972 r. w Żyrardowie. W 1996 r. ukończył studia kompozytorskie w warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Zbigniewa Bagińskiego. W 1994 r. debiutował jako kompozytor w Filharmonii Krakowskiej Suitąna orkiestrę smyczkową oraz jako dyrygent z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej. W 1993 r. brał udział w VI Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku.

Związany ze swoim rodzinnym miastem, którego jest stypendystą, pracował jako dyrygent tamtejszego Towarzystwa Śpiewaczego  Echo, obecnie jest organistą w kościele Matki Bożej Pocieszenia oraz nauczycielem szkoły muzycznej I i II stopnia w Żyrardowie. Jest także autorem hymnu swojego miasta.

Współzałożył chór kameralny Sotto voce, corocznie organizuje w swojej szkoleDzień Muzyki Współczesnej, w ramach którego odbywają się koncerty oraz wykłady kompozytorów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.

Otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim we Wrocławiu, zorganizowanym z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II za Kantatę  O świętym Stanisławie Męczenniku do tekstów Karola Wojtyły, Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na pieśń chóralną a capella w Legnicy za Tren na chór mieszany

do słów Jana Kochanowskiego,

IV nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Muzyka Ogrodowa 2004 w Krakowie za Im Kinderraum na alt flet, obój, akordeon i orkiestrę smyczkową, II nagrodę na konkursie Srebrna szybka  w Krakowie za Suitę olimpijską  na fortepian, gwizdek i gong.

Jego utwory ukazały się na dwóch płytach wydawnictwa Acte Prealable: w 2007 r.   –  Dwa tańce na fagot solo i w 2010 r. – utwory fortepianowe (płyta monograficzna).

Został uhonorowany Odznaką  Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.