Szymala Joanna

Ur. w 1989 r., jest absolwentką studiów I i II stopnia o kierunku Kompozycja i teoria muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach, które ukończyła z wyróżnieniem. Jest także absolwentką studiów w zakresie kompozycji i aranżacji na kierunku Jazz i muzyka estradowa na tej samej uczelni. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach III stopnia w Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie kompozycji.

Jej utwory wykonywane były podczas licznych koncertów i festiwali, między innymi Festiwalu Muzyki Nowej (2010), Brand New Music (2009, 2012, 2014), Śląskich Spotkań z Muzyką Nową (2011), Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej (2013), Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2013), Musica Polonica Nova (2014).

Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich, m.in. konkursu kompozytorskiego im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, gdzie uzyskała pierwszą nagrodę za utwór Continuum na orkiestrę symfoniczną (2011).

Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.