Kwintet na klarnet i kwartet smyczkowy* (Joanna Szymala)

Kwintet na klarnet i kwartet smyczkowy to kompozycja, która powstała na przełomie 2014 i 2015 roku. Jest to utwór jednoczęściowy o jasno zarysowanej konstrukcji. Elementem formotwórczym utworu jest kontrast, który obecny jest na różnych płaszczyznach: formalnej, fakturalnej, harmonicznej i wyrazowej. Wspólny materiał muzyczny zawarty w poszczególnych motywach i harmoniach jest spoiwem dla całości utworu, pomimo zróżnicowanej ekspresji poszczególnych jego faz.

Joanna Szymala

kompozytor: Joanna Szymala

koncert: 18 kwietnia 2015 godz. 17.00 NOSPR, sala kameralna