Monadologia. III Kwartet smyczkowy* (Rafał Augustyn)

Przed kilkunastu laty zaproponowałem kilku kompozytorom wrocławskim napisanie utworu z udziałem akordeonu, przeznaczonego do wykonania na koncercie inaugurującym serię (do dzisiaj kontynuowaną) pod nazwą Instrument Plus. Jednym z zaproszonych był Cezary Duchnowski, który tym utworem zapoczątkował wyśmienitą serię kameralnych utworów nazwanych Monadami. Jak sam twórca zastrzega, związek tytułów z Leibnizowską koncepcją monad jako swego rodzaju filozoficznych atomów jest tam dość luźny.

Pomyślałem sobie, że dałoby się potraktować ową – Leibnizowską czy nie, mniejsza o to – „monadologię” bardziej ściśle; stąd forma kwartetu, złożonego z odrębnych, „samorządnych i niezależnych” miniatur spojonych statycznymi łącznikami. Pomysł jest dawny – i nie mój, to idea wszelkich Livres – ale jego wykonanie jest świeżej daty.

Kolejność epizodów zapisana w partyturze jest tylko jedną z możliwych; ciekawe byłoby potraktowanie całości jako formy otwartej.

Myślę, że utwór ten nie byłby możliwy bez wpływu wielu kompozytorów – “szczególarzy”, chyba przede wszystkim bez Weberna i Kurtága. I bez mistrzostwa wiernych przyjaciół z Kwartetu Śląskiego. Chciałbym zadedykować go Izabeli, Cezaremu, Jutrzence i Amelce Duchnowskim.

Rafal Augustyn

 

kompozytor: Rafal Augustyn

koncert: 18 kwietnia 2015 godz. 17.00 NOSPR, sala kameralna