Symfonia zbiorów na grupy instrumentów i elektronikę* (Cezary Duchnowski)

Utwór został napisany dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Społeczności

zbiorowości ludzi, których łączą szczególne więzi

a ponad wszystko sposób komunikacji

podobny obszar zainteresowań

wyznawane wartości…

Filozofia Web 2.0 zrewolucjonizowała paradygmat interakcji w kontekście tworzenia i funkcjonowania społeczności. Nowy sposób komunikacji sprawił, że łatwo stworzyć związki, które nie muszą być tożsame z grupami wyznaczonymi geograficznie, kulturowo czy nawet światopoglądowo.

W ten sposób tworzone sieci powiązań mogą funkcjonować równolegle i nawarstwiać praktycznie bez końca tworząc niepowtarzalną orkiestrę społeczności.

Symfonię zbiorów wykonują arbitralnie uformowanie grupy instrumentów. Stopień ich pokrewieństwa wyznacza obsada oraz przypisany materiał dźwiękowy.

Elementami uniwersum dowolnego modelu mnogości są zbiory, a jedyną relacją w jej języku jest relacja należenia. Motywy łączenia się w grupy były zawsze podobne.

Grzech pierwszej grupy nie polegał na tym, że Ewa zjadła jabłko, tylko, jak zauważył Paulo Coelho, że podzieliła się z Adamem, aby ze swoim odkryciem nie czuć się samotna.

…lęk przed odrzuceniem

pragnienie potwierdzenia racji

społeczny dowód słuszności za cenę dezindywiduacji

ponad wszystko lęk przed poczuciem

Samotności  

Cezary Duchnowski

kompozytor: Cezary Duchnowski

koncert: 18 kwietnia 2015 godz. 19.30 NOSPR, sala koncertowa