Bojanowicz Magdalena

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego (klasa wiolonczeli Andrzeja Orkisza)
i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (klasa wiolonczeli prof. Andrzeja Bauera). Obecnie jest studentką Universität der Künste w Berlinie, gdzie rozwija swe zdolności pod kierunkiem
prof. Jensa Petera Maintza.

Brała udział w wielu kursach mistrzowskich, współpracując
z wybitnymi pedagogami, takimi jak m.in. Julius Berger, Philippe Muller, Arto Noras, Claus Reichardt, Victoria Yagling czy Kazimierz Michalik.

Jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Sztuki oraz programu Młoda Polska.

Wśród licznych osiągnięć artystycznych wiolonczelistki można wymienić m.in.: II nagrodę na LXIX Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Ludwiga van Beethovena
w Hradec (2010), II nagrodę i dwie nagrody specjalne na VIII Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2011), wyróżnienie na LXIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Praska Wiosna (2012), II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie duetów z fortepianem w Warszawie z Mischą Kozłowskim (2012) oraz I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Częstochowie (2013).

Z akordeonistą Maciejem Frąckiewiczem współtworzy TWOgether Duo; zespół ten otrzymał Paszport Polityki „za dojrzałe i wyraziste interpretacje muzyki współczesnej, i nie tylko. Za odwagę, ryzyko
i konsekwencję w budowaniu nowego repertuaru na ten nietuzinkowy zestaw instrumentów”.

Jako solistka koncertuje w kraju i za granicą, uczestniczy w wielu festiwalach muzyki kameralnej
i współczesnej. Występuje również z warszawską grupą Cellonet prowadzoną przez Andrzeja Bauera.