5:00 PM Academy of Music Concert Hall

Piotr Pławner (violin)
Wojciech Morcinczyk (percussion)
Michał Żymełka (percussion)
Michał Mazurkiewicz (trombone)
The Warsaw CELLONET Group conducted by Andrzej Bauer:
               Mikołaj Pałosz
               Michał Borzykowski
               Dominik Płociński
               Kornelia Jamborowicz
               Filip Syska
               Dariusz Dudziński
               Marta Kordykiewicz
               Robert Dacko

 

Aleksander Nowak – From Upstairs  for violin and percussion*
Paweł Hendrich – Ertytrefor cello solo*
Włodzimierz Kotoński - Arietta e i fiori for trombone and tape*
Ryszard Osada – Double Reflection for cello octet*
Sławomir Wojciechowski – Fingertrips for 8 prepared cellos*

*World Premiere