Bargielski Zbigniew

Ur. w 1937 r. w Łomży.  Studiował na wydziale prawa UMCS w Lublinie oraz w PWSM w Warszawie w klasie Piotr Perkowskiego i Taeusza Szeligowskiego, a następnie w Katowicach u Bolesława Szabelskiego. Kształcił się także u Nadii Boulanger w Paryżu i w Hochschule für Musik w Grazu. Otrzymał I nagrodę w Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP. Zajmował się publicystyką muzyczną ( ITD, Kurier Polski, Literatura) . Pełnił rozmaite funkcje w ZKP (sekretarz koła warszawskiego, członek prezydium Zarządu  Głównego, Komisji Kwalifikacyjnej ZKP, członek rady programowej Warszawskiej Jesieni) Pisał swoje utwory realizując zamówienia m.in. ZKP, Polskiego Radia, Radia Austriackiego, miasta Graz, Towarzystwa Przyjaciół Konzerthaus w Wiedniu, Alban Berg Stiftung, austriackiego Ministerstwa Kultury.

W 1981 r. otrzymał nominację za I Kwartet smyczkowy a w 1995 nagrodę za Trigonalia na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorskiej UNESCO w Paryżu. W 1986 r. był stypendystą rządu  niemieckiego (Darmstadt).Wiele lat mieszkał w Austrii (Graz, Wiedeń). Uczestniczył w festiwalach i koncertach muzyki współczesnej na całym świecie. Na swoim końce ma także kompozycje teatralne i filmowe.

Współpracuje z wieloma wybitnymi wykonawcami (m.in.: Alban Berg Quartett, Arditti Quartett, Hugo Wolf Quartett, Kwartet Śląski, Kwartet Wilanowski, Wanda Wiłkomirska, Frances Marie Uitti, Mogens Elegard, Leif Segerstam, Elżbieta Chojnacka, Elsbeth Moser).

Prowadzi także działalność pedagogiczną w Austrii i Polsce (profesor kompozycji w akademiach muzycznych Krakowa i Bydgoszczy).

Za działalność artystyczną odznaczony został Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Anton Benya Preis (Wiedeń), Nagrodą ZKP, Złotym Medalem Gloria Artis. Jest członkiem Steierischer Tonkunstelrbund.