Czarnecki Sławomir

Ur. w 1949 r. Swoją edukację muzyczną zaczynał w częstochowskiej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu. Kompozycję studiował w warszawskiej uczelni muzycznej w latach 1969-1974 u Piotra Perkowskiego i Romualda Twardowskiego. W latach 1980-1981 odbył studia uzupełniające u Oliviera Messiaena w Paryżu jako stypendysta Rządu Francuskiego.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym wykładającym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od wielu lat związany jest także ze Szkołą Muzyczną II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie, prowadząc zajęcia z propedeutyki kompozycji. Jest laureatem 17 konkursów kompozytorskich w kraju i za granicą. Za swoją pracę pedagogiczną i twórczość został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Gloria Artis klasy srebrnej, oraz  Złotym Medalem za Długoletnią Służbę otrzymanym od Prezydenta w roku 2016. Jego twórczość obejmuje obecnie 56 opusów, wśród których znajdują się utwory solowe, kameralne, symfoniczne, chóralne i kantatowe.

Obecny okres twórczości kompozytora charakteryzuje się próbą po-modernistycznej syntezy wybranych osiągnięć okresu modernistycznego z duchem poszanowania wielkiej europejskiej i polskiej tradycji muzycznej odnoszącej się zarówno do chorału gregoriańskiego, jak i wszelkich cech charakterystycznych dawnych epok od gotyku poprzez renesans i barok.

Najważniejsze utwory religijne kompozytora to: Msza Jasnogórska (Domina Claromontana) op. 37, cykl Corona Mariae na chór a cappella op. 45 do słów J. Wojtczaka-Szyszkowskiego, a także cykl 6 pieśni na chór a cappella do słów Ojca Świętego Jana Pawła II pt. Modlitwy Papieskie op. 48.  Z kompozycji kameralnych wymienić można  II Kwartet smyczkowy Spiski op. 33, Silesia-Trio na klarnet, waltornię i fortepian op.54, Trio Perseidy na flet, wiolonczelę i fortepian op. 55, Sonatę kujawską na altówkę i fortepian op. 56. Z orkiestrowych wyróżnić można Hombark-concerto na skrzypce i smyczki op. 32, Concerto Liliowe na 2 skrzypiec i smyczki op. 41, Concerto Lendinum na skrzypce, wiolonczelę i smyczki op. 44,  Ursyn-concerto na flet, obój, klarnet, altówkę i smyczki op. 51,  Uwerturę koncertową Cervus Elaphus op. 53,Symfonię concertante op. 55.