Kowalska-Lasoń Justyna

Ur. w 1985 r. w Katowicach. Kompozytorka, flecistka, pianistka i improwizatorka. Ukończyła studia kompozytorskie z wyróżnieniem w klasie Aleksandra Lasonia w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2015 r. uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest członkiem zwyczajnym ZKP oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Publikuje swoje utwory w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Prowadzi zajęcia w macierzystej uczelni. W lipcu 2012 r. ukazał się jej album Śpiewam Nowoczesnego

Człowieka w wykonaniu najwybitniejszych polskich orkiestr i zespołów kameralnych.

Za osiągnięcia twórcze otrzymała szereg nagród i stypendiów artystycznych, m.in.: prezentacja kompozycji podczas 57. Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów UNESCO w Lizbonie, nominacja do prestiżowej Nagrody Mediów Publicznych OPUS 2009 (edycja nie została rozstrzygnięta), I nagroda w Konkursie Kompozytorskim im. A. Malawskiego w Rzeszowie, dwukrotnie I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, I nagroda w Konkursie Kompozytorskim w Bydgoszczy, wielokrotnie stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jej postać – wraz m.in. z Pawłem Mykietynem, Mikołajem Góreckim, Pawłem Łukaszewskim i Agatą Zubel – została umieszczona w Kalendarzu New Generation - Nowa Generacja Polskich Kompozytorów, wydanym przez PWM.

Kompozytorka jest laureatką wszystkich dotychczasowych edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje - Priorytet Zamówienia Kompozytorskie.  Jest także

laureatką I edycji programu Nowa Twarz Muzyki pod auspicjami Instytut Muzyki i Tańca.

Jej utwory były wykonywane przez najwybitniejszych solistów oraz orkiestry i zespoły kameralne w kraju i na świecie. Jako improwizatorka współpracowała z instrumentalistami,

kompozytorami, improwizatorami i jazzmanami takimi jak Matthias Mainz (wraz z niemiecką grupą Realtime Reserach) i Richard Ortmann.