Meyer Krzysztof

Ur. w 1943 r., pochodzi z Krakowa, gdzie studiował kompozycję w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej: początkowo w klasie Stanisława Wiechowicza, a po jego śmierci u Krzysztofa Pendereckiego. Ukończył ją w 1965 r., w następnym roku również teorię, po czym studia uzupełniające odbywał w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger.

W latach 1966-1968 jako pianista występował z Zespołem MW2, również w następnych latach wielokrotnie występował na estradzie. Podstawą jego egzystencji stała się jednak pedagogika. Nauczał w Akademii Muzycznej w Krakowie (1966-1987 i ponownie od 2008), był profesorem kompozycji w Hochschule für Musik w Kolonii (1987-2008), a następnie w Krakowie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Najważniejszym zajęciem jest dla niego jednak kompozycja, toteż na przestrzeni 54 lat skomponował ponad sto utworów, w tym (prawie) trzy opery, 9 symfonii oraz 14 kwartetów smyczkowych. Za utwory te otrzymał wiele krajowych i międzynarodowych nagród (m.in. Grand Prix księcia Pierre de Monaco w 1970 r. za operę Cyberiada oraz dwukrotne odznaczenia na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu za II i III Kwartet smyczkowy), lecz bardziej jeszcze ceni sobie liczne wykonania oraz fakt, że nagrań doczekało się już kilkadziesiąt utworów.

W latach 1971-1989 był członkiem Zarządu Głównego ZKP, zaś w latach 1985-1989 jego prezesem. Oprócz tego przez czternaście lat (1974-1988) uczestniczył w pracach komisji programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

W chwilach wolnych zajmuje się pisarstwem muzycznym, czego efektem jest m.in. monografia Dymitra Szostakowicza (wyd. w językach polskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, holenderskim), dwutomowa monografia poświęcona życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego (napisana wspólnie z żoną) oraz wspomnienia Mistrzowie i przyjaciele (Kraków 2012).