Radko Piotr

Ur. w 1957 r. Studiował teorię muzyki i kompozycję pod kierunkiem Edwarda Bogusławskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończył w 1981 r. W latach 1981-1989 pracował jako asystent na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prywatne spotkania z Henrykiem Mikołajem Góreckim oraz Witoldem Lutosławskim wywarły istotny wpływ na dalszy rozwój muzyczny kompozytora.

W 1985 r. zadebiutował na Festiwalu Warszawska Jesień Trenem na wielką orkiestrę symfoniczną (1984). Jego utwory były wykonywane w wielu krajach Europy, a także Japonii i USA. Kilka kompozycji zostało nagranych dla Polskiego Radia oraz utrwalonych na płytach kompaktowych.

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich: otrzymał I nagrodę na Konkursie Młodych ZKP za Poemat kontemplacji na 8 instrumentów smyczkowych, III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. K. Szymanowskiego za  Sonety  na flet, klawesyn i instrumenty smyczkowe, II nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda za  Epitafium-Metamorfozy - Andrzej Krzanowski in memoriam  na orkiestrę kameralną, III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. G. Bacewicz za  Cantabile. Allegro con fuoco  na skrzypce, wiolonczele i fortepian, II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim z okazji 50-lecia ZKP za Sinfoniettę na orkiestrę, II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. K. Szymanowskiego w Warszawie za  Studium na fortepian.

W 2008 r., z okazji wybrania miasta Essen Kulturalną Stolicą Europy 2010, otrzymał zamówienie na napisanie utworu symfonicznego. W konsekwencji powstała kompozycja Festliche Mülheimer Konzertouvertüre na wielką orkiestrę symfoniczną. Prawykonanie uwertury odbyło się podczas uroczystego koncertu 11 marca 2010 r. w Kościele St. Engelbert w Mülheim, w obecności najwyższych władz miejskich i kościelnych.

Od początku swej pracy kompozytorskiej Piotr Radko rozwija konsekwentnie własny język dźwiękowy na bazie skonstruowanych skal, przy czym melodyka i harmonia jako główne środki wyrazu, pełnią dominującą rolę.