Home
>

Archiwum

>

V edycja 2013 rok

>

Utwory

Koncert wokalny Camerata* (Adrian Robak)

„Miłość – jest wcześniej niż życie…” – to słowa otwierające drugą część Koncertu Wokalnego Camerata. Kompozycja jest studium nad miłością i pięknem. Koncert Wokalny Camerata składa się z dwóch części, w których poddałem muzycznej prezentacji wiersze Emily Dickinson („That Love is all there is” i „Love – is anterior to Life”). Zastosowane techniki, dawne, polifoniczne oraz modalizmy, jak i nowsze, klasterowo-sonorystyczne, stanowią z jednej strony próbę podjęcia „rękawicy” rzuconej przez wybitnych twórców dawnych epok. Z drugiej strony są próba wyjścia poza utarte „ścieżki”, jakie stosują kompozytorzy w muzyce chóralnej. W kompozycji zastosowałem – w większości fragmentów – solowe partie wokalne (istnieje możliwość wykonania kompozycji przez chór mieszany o większej obsadzie).

Utwór napisałem dla wybitnego Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Zespół ten i jego artystyczny dyrektor – p. Anna Szostak-Myrczek – w sposób mistrzowski odczytuje muzykę dzisiaj tworzoną, a wysoki poziom wrażliwości poszczególnych śpiewaków wzbudził we mnie inspirację do napisania tej kompozycji.

Koncert Wokalny Camerata jest muzyczną imaginacją różnych oblicz miłości.

  Adrian Robak

Emily Dickinson

Miłość jest wszystkim, co istnieje 

Miłość jest wszystkim, co istnieje —
To wszystko, co o niej wiemy;
Wystarczy — ciężar wozu musi
Stosowny być do kolein.


The Love is all there is

 That Love is all there is,
Is all we know of Love;
It is enough, the freight should be
Proportioned to the groove.

Miłość — jest wcześniej niż życie 

Miłość — jest wcześniej niż Życie —
Trwa dłużej niż Śmierć — jest Stworzenia
Pierwszym Aktem — głównym Aktorem
Na scenie, jaką jest Ziemia —

Love -- is anterior to Life --

Love -- is anterior to Life --
Posterior -- to Death --
Initial of Creation, and
The Exponent of Earth --         

kompozytor: Adrian Robak

koncert: 27 kwietnia 2013, godz. 17:00, Sala koncertowa Akademii Muzycznej

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

dyrygent: Anna Szostak