Istnieje przestrzeń na mieszany chór solistów

Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność...

Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką.

Muzyka staje się „trudna” wtedy tylko, gdy jej właściwie nie ma,

gdyż „trudny” to jest tylko słowo-parawan,

mające na celu ukrycie jej ubóstwa.

Claude Debussy