Medytacja wielkanocna na orkiestrę smyczkową

Medytacja wielkanocna jest utworem jednoczęściowym, podzielonym wewnętrznie na kilka większych faz, różniących się miedzy sobą pod względem tempa, faktury oraz charakteru. Kompozycja powstała w okresie wielkanocnym w 2010 r. i jest dedykowana pamięci prof. Edwarda Bogusławskiego, którego byłem studentem kompozycji. Cechą charakterystyczną Medytacji jest bogato zastosowana technika polifoniczno-kontrapunktyczna. Całość przebiegu utworu kończy fragment z interwałem trytonu E-B (inicjały Edwarda Bogusławskiego).

Piotr Radko