Mój Bóg jest głodny na chór i perkusję

Mój Bóg jest głodny na chór i perkusję powstał z inspiracji wierszem ks. Jana Twardowskiego Głodny. Utwór jest grą przeciwieństw: subtelnego brzmienia z wielkim wolumenem, homofonią z polifonią, smutkiem z radością, krzykiem z ciszą i nadzieją. Perkusja ubarwia i ożywia kontemplacyjną partię chóru, a na uwagę zasługują symbolicznie potraktowane woodblocki oraz marimba – nawiązanie do drzewa krzyża. Podobne znaczenie ma melodyka – opadający kierunek głównego motywu odzwierciedla spojrzenie z góry, a skale modalne nadają utworowi pasyjny charakter. Kulminacja emocji znajduje ujście w końcowym chorale, który jest zatrzymaniem się nad tym, co najistotniejsze…

Sonia Brauhoff