Pełnia na fortepian Rhodesa, orkiestrę smyczkową i elektronikę

Swój utwór napisałem dla wspaniałych artystów: Piotra Orzechowskiego, Maestro Marka Mosia i orkiestrę AUKSO. Został ukończony w styczniu 2017 r. na zamówienie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Z zasady nie komentuję swoich utworów, wychodząc z założenia, że nie słowo jest moim środkiem wyrazu, a muzyka. Nie bezpośredni, semantyczny przekaz, ale muzyczna metafora, nie wyjaśnienie, lecz niedopowiedzenie, trzykropek. Posługuję się gestami muzycznymi, które są rodzajem stworzonego przeze mnie języka retoryki muzycznej, o wiele mocniejszego niż słowo. Nie chcę sugerować potencjalnemu słuchaczowi moich intencji, bo zawarte są one w „dźwięku”, który układam w ścisłą formę.

Pełnia nie komentuje rzeczywistości, tylko...

Sławomir Kupczak