Threesome C na amplifikowany kwartet smyczkowy, taśmę i live electronics

Threesome C jest zmniejszoną wersją o rok starszego utworu Threesome. Choć obsada została mocno zredukowana, nadal istotą kompozycji pozostaje trojakość, potrójność aspektów percepcji, teraz rozgrywająca się między brzmieniem realnym, brzmieniem wirtualnym i pracą przestrzeni.

Lidia Zielińska