Trauermusik na zespół kameralny

W skomponowanej w 2015 r. Trauermusik po raz kolejny podejmuję temat śmierci – w ślad za takimi moimi utworami jak Symfonia Charon, Garść liści wierzbowych, Białe charty czasu, I Bóg zakrył swoją twarz, Adagio III czy niedawno napisane Przemijanie. W muzyce tej próbuję wyrazić ideę żałoby i powagę spraw ostatecznych.

Forma Trauermusik jest wynikiem permanentnego kontrastowania odcinków o charakterze posępnym, lirycznym czy też refleksyjnym z fragmentami o charakterze tanecznym, nawiązującymi do średniowiecznych tańców śmierci.

Piotr Moss