Weisbach Hannah

Urodzona w Tybindze. Naukę gry na oboju rozpoczęła w wieku ośmiu lat. Studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej i Teatralnej we Frankfurcie nad Menem, w klasie Fabiana Menzela (dyplom licencjacki w dziedzinie sztuki muzycznej).

Latem 2014 i 2016 r. brała udział w Międzynarodowych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem Petera Veale’a. Od 2014 r. współpracuje z Prasqualem, co zaowocowało udziałem artystki w Sommerblut Festival der Multipolarkultur w Kolonii (2016), podczas którego wykonała utwór o charakterze teatralno-muzycznym, pt. Liebeslieder. W 2015 r. występowała w ramach impuls Festival w Grazu i Klangspuren Schwaz, organizowanym przez Internationale Ensemble Modern Akademie w Austrii.

Od września 2015 r. mieszka w Holandii, gdzie podjęła studia w Konserwatorium w Amsterdamie.