Tempo Reale

Tempo Reale, założone przez Luciana Beria we Florencji w 1987 r., jest dziś jednym z głównych punktów na mapie Europy w zakresie aktywności badawczej i edukacyjnej na polu nowych technik muzycznych i muzyki elektronicznej. Od początków swojego istnienia centrum zajmowało się realizacją dzieł Beria, propagując swoją działalność w najbardziej prestiżowych ośrodkach artystycznych na całym świecie. Nieustanny rozwój kryteriów jakości i kreatywności znalazł odbicie we współpracy podejmowanej z wieloma twórcami i debiutującymi adeptami sztuki muzycznej. Główne przedmioty badań Tempo Reale, charakteryzującego się wieloaspektowym postrzeganiem złożonej dziedziny muzyki, obejmują m.in. zagadnienia dotyczące wielkich wydarzeń muzycznych, a także drobiazgowe studia nad przetwarzaniem dźwięku w czasie rzeczywistym oraz wzajemnym oddziaływaniu brzmienia i przestrzeni. Różnorodnym przedsięwzięciom, podejmowanym przez centrum na poziomie lokalnym, regularnie towarzyszą działania badawczo-rozwojowe we wspomnianych obszarach, poparte współpracą z głównymi toskańskimi instytucjami, zarówno w sferze muzyki, teatru, jak i tańca.

 

Francesco Canavese

Specjalista w dziedzinie muzyki komputerowej, gitarzysta i kompozytor muzyki jazzowej. W ciągu kilku ostatnich lat zasłynął jako wykonawca muzyki elektronicznej, biorąc udział w licznych inicjatywach o charakterze performatywnym i współpracując z czołowymi przedstawicielami międzynarodowego środowiska artystycznego. Prowadzi również działalność pedagogiczną jako wykładowca Konserwatorium Muzycznego w Cuneo.

Damiano Meacci

Artysta specjalizujący się w dziedzinie muzyki komputerowej i elektronicznej oraz postprodukcji muzycznej. Jako współtwórca Tempo Reale odpowiada za technologie muzyczne i programowanie złożonych projektów o różnorodnej specyfice wykonawczej, ukierunkowanej przede wszystkim na muzykę elektroniczną. Wykazuje również dużą inicjatywę pedagogiczną, prowadząc wykłady z zakresu muzyki komputerowej w Konserwatorium Muzycznym w Bolonii.